Psychotherapist

EDUCATION:

 • 1981 Doctor of Medicine, Copernicus School of Medicine, Krakow
 • 1984 M.A. in Psychology, Jagiellonian University, Kraków, Thesis: On possibilities of Applying Relaxation Techniques Leading to the Altered States of Consciousness for Psychotherapeutic and Psychohygienic Purposes
 • 1991 Ph.D. in Psychiatry, Copernicus School of Medicine, Kraków. Thesis: The Altered States of Consciousness: Occurrence and Analysis of Phenomena
 • 1996 Postdoctoral lecturing qualification (habilitated doctor), Collegium Medicum, Jagiellonian University, Kraków. Thesis: An evolutionary-psychodynamic model of mental processes and its application to psychopathology and psychology of consciousness
 • 2005 Professor of psychiatry, nationally recognized degree

TEACHING EXPERIENCE:

 • 1999 Professor of Psychiatry, Warsaw Medical Academy
 • 1996-99 Associate Professor of Psychiatry, Warsaw Medical Academy
 • 1983-86 Assistant in Psychiatry, Copernicus School of Medicine
 • From 1985 Postgraduate Courses in Psychodynamic Psychotherapy, Courses in Interpersonal Skills and in Group Analysis
 • 1992-95 Courses of Psychodynamic Psychotherapy, Institute of Psychology at the Jagiellonian University in Krakow
 • 1997 Course of Pychodynamic Approach, Faculty of Psychology, University of Warsaw
 • 1997- Courses at Higher School of Social Psychology, Warsaw

PSYCHOTHERAPEUTIC TRAINING:

 • 2005 Certificate of supervisor and teacher from the Polish Association of Cognitive and Behavioral Therapy
 • 2003 Certificate of supervisor from the Section of Psychotherapy at the Polish Psychological Association
 • 1995 Certificate of Qualifying Course in Group Analysis from the Institute of Group Analysis in Heidelberg, Germany
 • 1995 Certificate of Qualifying Course of Leaders of Balint Group from the Polish International Society and International Balint Society
 • 1994 Certificate of supervisor from the Section of Psychotherapy at the Polish Psychiatric Association
 • 1991 Certificate of psychotherapist from the Section of Psychotherapy at the Polish Psychiatric Association

OTHER QUALIFICATIONS:

 • 1982 Authorized Instructor within the scope of relaxation- concentration training, Professional Certificate of the Polish Ministry of Physical Education

TRAINING EXPERIENCE IN COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY

 • Scientific Manager of the Training for the Psychotherapist Certificate "Psychotherapy with Cognitive-Behavioral Orientation with Fundamentals of Psychodynamic Psychotherapy" and conducted by the Foundation for the Development of Psychiatry and Psychotherapy in Warsaw Approved in 2007 by the Scientific Section of Psychotherapy of the Polish Psychiatric Association and the Polish Society for Cognitive and Behavioral Psychotherapy.

THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS ON PSYCHOTHERAPY BOOKS

 • Kokoszka A (2010). Psychoanalityczne ABC. Podstawy psychanalitycznego myślenia. (PsychoanalyticABC).Universitas, Kraków.
 • Kokoszka, A. (2009). Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej. (Introduction to CBT)Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Kokoszka A. (2007): States of consciousness. Models for psychology and psychotherapy. Springer, New York
 • Kokoszka, A. (2008). Schizofrenia. Wzmacnianie zdolności samostanowienia. (Schiophrenia – empowerment) Gdańsk: Via Medica, Gdańsk.
 • Kokoszka A. (1999) Jak pomagał i leczył profesor Antoni Kępiński (Treatment and counseling by Antoni Kępiński). Medycyna Praktyczna, Kraków.
 • Kokoszka A. (1997) Integrujący model stanów psychicznych: Podejście neojacksonowsko-psychodynamiczne (An integrating model of mental states: A neojacksonian-psychodynamic approach). Collegium Medicum, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Kokoszka A. (1996) Rozumieć, aby leczyć i 'podnosić na duchu': Psychoterapia według Antoniego Kępińskiego (To understand in order to cure and support: Psychotherapy according to Kępiński). Collegium Medicum, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Kokoszka A., Drozdowski P. (1990) Wprowadzenie do psychoterapii. (An introduction to psychotherapy). Wydawnictwo Akademii Medycznej w Krakowie, Krakow.

CHAPTERS IN BOOKS

 • Kokoszka A., Gawęda Ł. (2018) Terapia poznawczo-behawioralna w Polsce i na świecie. (CBT in Poland and in the world).Warszawa, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia, s. 67 – 78
 • Kokoszka A. (2018) Terapia poznawczo-behawioralna w Polsce i na świecie. . (CBT in Poland and in the world). Warszawa, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia, s. 187 – 192
 • Kokoszka A. (2017) Podejście psychodynamiczne w kontekście badań skuteczności psychoterapii zaburzeń seksualnych. (Psychodynamic approach in the context of research on the effectiveness of psychotherapy of sexual disorders) W: Cierpiałkowska L., Turbaczewska-Brakoniecka I., Groth J. Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej. PWN, Warszawa.
 • Kokoszka A. (2004) Metabolism of information as a model of mental processes and its application for psychotherapy. In Mahoney M, Freeman A. (eds) Cognition and psychotherapy. Second Edition, Springer Verlag, New York, 323-349.
 • Kokoszka A., Popiel A., Szumański J. (2002) Beyond cognitive-behavioral and psychodynamic aproaches. In: Scrimali T., Grimaldi L. (eds): Cognitive Psychotherapy Toward a New Millenium”, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 197-200.
 • Popiel A., Bryla L., Sitarz M., Szumański J., Kokoszka A. Barej B., Bennewicz M., Chutkowska K., Płonecka E., Żebrowski M. (2002) The application of authomatic thougts record into different modalities of group psychotherapy. In: Scrimali T., Grimaldi L. (eds): Cognitive Psychotherapy Toward a New Millenium”, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 143-145.

JOURNAL ARTICLES

 • Holas, P., Szaniawska, M., Kokoszka, A. (2016). Group Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety Disorders with Personality Disorders in Day Clinic Setting., Perspectives in Psychiatric Care. 52, 186-–193.
 • Suszek, H., Holas, P., Wyrzykowski, T., Lorentzen, T., Kokoszka, A. (2015). Short-term, intensive psychodynamic group therapy versus cognitive-behavioral group therapy in day treatment of anxiety disorders and comorbid depressive or personality disorders: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 16:, 319, DOI: 10.1186/s13063-015-0827-6.
 • Gawęda, Ł., Krężołek, M., Olbryś, J., Turska, A., Kokoszka, A. (2015) Decreasing self-reported cognitive biases and increasing clinical insight through meta-cognitive training in patients with chronic schizophrenia. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 48: 98-104.
 • Kokoszka A. (2012) Dialog według Antoniego Kępińskiego: Komentarze do sesji „Pacjent jako osoba”( Dialogue according to Antoni Kępiński: Comments to the session “Patient as a person”). Psychoterapia, 4 (163), 47-54.
 • Gawęda, Ł., Moritz, S., Kokoszka, A. (2009a). Podstawy teoretyczne treningu metapoznawczego dla chorych na schizofrenię. (Theoretical foundations of metacognitive training for patients with schizophrenia) Psychiatria Polska, 6, 671-682.
 • Gawęda, Ł. Moritz, S., Kokoszka, A. (2009b). Trening metapoznawczy dla chorych na schizofrenią: Opis metody i doświadczeń z praktyki klinicznej. ( Metacognitive training for patients with schizophrenia: Description of the method and experience from clinical practice.) Psychiatria Polska, 6, 683-692.
 • Sym A., Wiraszka-Lewandowska K., Kokoszka A.:(2009) Korektywne przeżywanie wartości: opis zjawiska i przegląd badań dotyczących zmian zachodzących w trakcie psychoterapii. (Corrective experience of values: description of the phenomenon and review of research on changes occurring during psychotherapy) Psychoterapia, 1, 43-56.
 • Sym A., Wiraszka-Lewandowska K, Kokoszka A. (2006) Corrective experience of values and existential fulfillment in a course of short-term psychodynamic group psychotherapy. Existenzanalyse, 23, 1, 61-67.
 • Kokoszka A. (2005) Trauma in individual history of life. Dynamische Psychiatrie/Dynamic Psychiatry, 38, 226-244.
 • Wiraszka-Lewandowska K, Sym A., Kokoszka A. (2005) The corrective experience of values in psychotherapy: its relations with the change of defense mechanisms and symptom intensity in a course of short-term psychodynamic group psychotherapy. European Psychotherapy, 6, 5-19.
 • Szumański J, Gajowy M., Holas P., Kołakowski A., Popiel A., Kokoszka A. (2002) Una comparacion de la eficacia del analisis de los pensamientos automaticos an un marco individual y grupal: Informe preliminal. Revista Argentina de Clinica Psicologica, XI (1)79-82.
 • Kokoszka A., Popiel A.(2000) Metabolism of information according to Antoni Kępiński as a cognitive approach to psychotherapy. Complessita & Cambiamento/Complexity and Change, 9, 78-84.
 • Kokoszka A., Popiel A., Sitarz M. (2000) Cognitive-behavioral therapy in Poland. The Behavior Therapist, 23, 209-216.
 • Kokoszka A.: (1999) Metabolism of information as a model of human experiences. International Journal of Neuroscience, 97, 169-178.
You can also download the CV
PDF